Pili, Domi a Karbousek v projektu

Popular Astronomy For Everyone

Jak se připojit

Návod na zapojení vašeho PC do systému BOINC a jeho konkrétních projektů najdete zde >> 


Návod na Boinc Managera je zde >>


Návod na nastavení vašeho osobního účtu na projektech najdete zde >>


Popis, jakým způsobem probíhá přidělování Kreditu je zde >>

Jaký software

Aktuální software pro váš PC je vždy jen na stránkách projektu boinc.berkeley.edu . Je potřeba si jen vybrat ten správný soubor, podle vašeho operačního systému ve vašem PC.

 DOWNLOAD >> 

Pomozte

I svým počítačem můžete pomoct vědeckému pokroku

Máte doma, v kanceláři, na koleji, ve škole či jinde počítač, který alespoň část své provozní doby není naplno vytížený? Víte o tom, že se díky takovémuto počítači můžete přímo účastnit skutečných vědeckých výzkumů.

Představujeme BOINC !

Co je vlastně BOINC, co zpracovává a k čemu je to dobré ?

Úvod
Víte o tom, že se díky svému počítači můžete přímo účastnit skutečných vědeckých výzkumů? Že můžete například pomáhat ve výzkumu léků proti smrtelným chorobám v době, kdy píšete v textovém editoru, při práci ve skladovém programu, při stahování dat, nebo když si popíjíte svůj šálek kávy a nechce se vám na tu chvíli vypínat počítač?

Na úvod se zamysleme nad základní otázkou ,,Využíváte výkon svého počítače po celou dobu jeho provozu na 100% ?“
Většina počítačů na světě svůj plný výpočetní potenciál využívá jen velice malou část své provozní doby ale jejich spotřeba je prakticky stejná, jako by byly vytíženy naplno. Je obrovská škoda tohoto lenošení počítače nevyužít a málokdo si uvědomuje, kolik takového nevyužitého výkonu na světě vlastně je. Přitom je velmi snadné tento výkon věnovat například k vědeckým výzkumům.
Princip je zcela jednoduchý a jeho bezproblémová funkčnost léty ověřena. Stačí mít alespoň občas z konkrétního počítače přístup na internet, stáhnout si některého z klientů pro zpracovávání distribuovaných výpočtů a zaregistrovat se do některého z projektů. Nemá cenu zde obšírně uvádět všechny takovéto projekty, jelikož je jich spousta a každý má nejen jiné zaměření, ale i klienta, který se o výpočty na vašem počítači stará. Chtěl bych tímto článkem upozornit na ojedinělý systém, který spojuje několik desítek takovýchto projektů a stará se o rozdělování výkonu mezi ně. Tím je systém BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing).

Jak BOINC funguje?

Jedná se o program, který si stáhnete z internetu a kterému je po nainstalování automaticky systémem přidělena nejnižší priorita. Jinými slovy, jakýkoliv běžný program má na vašem PC přednost před BOINC a aplikacemi jeho projektů. V praxi to funguje tak, že při práci na vašem PC vůbec nepoznáte, že na něm BOINC je nainstalován a pracuje. Jediný rozdíl tedy bude v tom, že procesor bude vytížen na 100% . Klient využívá pouze zbytkový výpočetní prostor a maximálně pružně ustupuje programům které používáte, takže vaše práce není vůbec bržděna. Pokud například spustíte nějakou hru, či zpracování videa, které váš procesor využijí na 100%, výpočty BOINC se zastaví a budou automaticky pokračovat, až bude mít opět k dispozici alespoň nějaké procento výkonu CPU, které bude nevyužito.Co projekty pod systémem BOINC zpracovávají?
Existuje spousta vědeckých projektů různých světových univerzit, či skupin vědců, kteří nemají zrovna hromady peněz pro nákup výpočetních center se superpočítači za miliony dolarů a právě takovýmto projektům BOINC pomáhá.

Distribuce práce a výpočty probíhají prakticky dvěma způsoby:
1)
Výpočetní práce která by i superpočítačům zabrala spoustu času je rozdělena na mnoho dílků (pracovních jednotek - WU) a tyto dílky jsou rozesílány ke zpracování jednotlivým uživatelům, kteří si BOINC nainstalovali. Na vašem PC je jedna takováto jednotka o minimální velikosti (několik kB.) zpracována za pár hodin a poté automaticky odeslána zpět do centra projektu, kde dochází k opětovnému spojení jednotlivých dílků a k průzkumu výsledků. Takovýmto způsobem probíhají výpočty například na projektu Seti@Home, Einstein@Home, Predictor@Home a mnoha dalších.

2) Druhým používaným způsobem je zpracovávání prostřednictvím kompletních modelů, které se od sebe liší pouze vstupním nastavením. Výsledky těchto modelů se průběžně odesílají po daných částech a po jejich kompletním zpracování na vašem počítač se porovnávají. Takovéto výpočty jsou náročnější jednak časově a také na prostor na vašem pevném disku. Takovýmto způsobem se zpracovávají práce například na projektu Climateprediction net (CPDN) a Malariacontrol.

Toto všechno si řídí klient systému BOINC na vašem PC sám, podle vašeho individuálního nastavení. Díky němu můžete věnovat výkon, který by jinak zůstal zcela nevyužitý na některý z projektů, který může například zásadně rozšířit naše znalosti z oblasti vesmíru, zemského klimatu, či genetiky. Je přeci obrovská škoda nechat váš PC při běžné práci s minimálním vytížení lenošit za tu spoustu peněz co jste do něj jistě investovali, když můžete pomoci něčemu užitečnému.

Proč bych se do BOINC vlastně měl zapojit?
Otázka ,,Co z toho vlastně budu mít?“ je přesně tou, která hned napadne leckterého jedince, který se o BOINC poprvé dozví. Odpověď je, jak by se dalo očekávat, velice snadná: ,,Téměř nic“. Nečekejte že vám za to někdo bude posílat každý měsíc šek, nebo jiné peněžní dary, či lepší procesory, aby jste toho mohli více zpracovat. Na takovéto hmatatelné odměny můžete rovnou zapomenout.
Ovšem není pravdou, že z toho nebudete mít zhola nic. Hlavním přínosem je pro většinu členů BOINC účast na skutečném vědeckém výzkumu a radost z toho, že pomáhají projektu, který dle jejich přesvědčení má opravdu smysl a který by bez lidí zapojených do BOINC prakticky neměl šanci existovat. Mnoho lidí si zapojením do projektu rozšiřuje své znalosti o dané problematice, jelikož ho například zajímá, co přesně se zpracovává. Jiní jsou rádi že se mohou na fórech účastnit debat o tématu které je zajímá. Spousta lidí se ale například jen zapojí, protože chápou že pomáhají dobré věci.

Míra práce každého jedince a jeho jednotlivých počítačích je také hodnocena přidělováním takzvaného ,,kreditu“, který je automaticky přidělován za každou zpracovanou jednotku (či část modelu) a jeho množství je odvozeno matematicky dle náročnosti výpočtu pro jednotlivou jednotku i projekt. Dle účtu vašeho kreditu jsou vedeny i podrobné statistiky s pořadím nejen jednotlivců a projektů, ale v každém projektu i jednotlivých států a dokonce i týmů. Také existují statistiky hromadné, které zahrnují všechny projekty současně a veškeré výsledky v rámci BOINC projektů sčítají.

Ještě bych se chtěl zmínit o jedné velice využívané možnosti a tou je možnost vaší osobní či firemní prezentace prostřednictvím účasti na projektech BOINC. Každý z uživatelů má možnost připojit ke svému účtu internetovou adresu, e-mail, logo a také profil s možností napsat do něj spoustu různých informací o své osobě, firmě, či nějaké životní moudro. Čím více budete na jednotlivých projektech aktivní, (a hlavně pokud se zapojíte do některého z velkých týmů) tím více lidí bude váš účet zajímat a tím více lidí se s vaším profilem či internetovými stránkami seznámí. Další obrovská příležitost k vlastní prezentaci je vyhlašování uživatele dne, které je na každém projektu zvlášť a je vybíráno nahodile, takže i tomu nejslabšímu počtáři se může dostat takovéto výsady. Uživatel dne je umístěn vždy na hlavní stránku konkrétního projektu na celých 24 hodin i se svým profilem a tímto způsobem je prezentován před celým světem.
Otázka z úvodu tohoto odstavce by tedy neměla znít ,,Proč se vlastně do BOINC zapojit a co z toho budu mít?“ ale opačně: ,,Proč se vlastně nezapojit, když mě to vlastně nic nestojí, instalace zabere malou chvilku a pomohu tím některému z důležitých vědeckých výzkumů současnosti?“

Jak je vidět dle stručného výpisu, jedná se o skutečné vědecké projekty s obrovským potenciálem, ale zároveň o projekty, které převážně bojují s financemi o vlastní přežití a tudíž si nemohou dovolit výpočetní prostředky pro zpracování veškerých svých dat. Proto prostřednictvím distribuovaných výpočtů žádají o pomoc veřejnost. Do systému BOINC se chystá zapojit ještě spousta dalších zajímavých projektů. Některé již na něm i spustily Alfa, nebo Beta testování, takže se jistě máme na co těšit.
Podrobný popis projektů naleznete buďto přímo na webu konkrétního projektu, nebo články s podrobným popisem projektů a návodem pro zapojení do systému BOINC na stránkách týmu CNT www.CzechNationalTeam.cz .

Ostatní projekty
Projektů zapojených do systému BOINC je již více než 40. Jejich přehled se stručným popisem a nejdůležitějšími odkazy naleznete v této sekci na našem webu. Další nové projekty postupně vznikají a rozvíjejí se, proto je občas potřeba s nimi mít trochu trpělivosti. Ale jelikož je projektů taková spousta, je snadné se zapojit v případě problémů do jiného, či být zapojen do několika naráz a tím mít zajištěnou vždy dostatečnou zásobu práce.

Myslím že již nyní si každý může vybrat ten pravý projekt který ho zaujme.


Jaký je na výpočty třeba počítač?
Ještě bych se chtěl okrajově zmínit o náročnosti takovýchto výpočtů pro váš počítač a na potřebný výpočetní čas.
Projekty nejsou nijak přehnaně náročné ani na operační paměť, (stačí dnes již běžných 128MB), ani na objem přenesených dat prostřednictvím internetu. Stačí i obyčejný modem s občasným připojením pro surfování, které systém využije k aktualizaci dat. S místem na vašem pevném disku si také nemusíte lámat hlavu. Klient běžně zabírá i se staženou prací pro několik dní zhruba 30MB. Výjimku v tomto ohledu tvoří pouze projekt CPDN, který bez větších problémů při výpočtu jedné pracovní jednotky nakyne až na několik GB.
Rovněž operační systém nerozhoduje, jelikož existuje klient jak na Windows, Linux/x86, Macintosh OS X, tak i Solaris/SPARC.
Při rozhodování, do kterého projektu se pustíte, bude jistě hrát nemalou roli i čas, který vám konkrétní projekt poskytne na zpracování vámi stažené výpočetní jednotky, který se podstatně u jednotlivých projektů liší.
Zajisté nejnáročnější v tomto ohledu je projekt BURP, který je velice nedočkavý a výsledky požaduje už do 24 hodin. Přesto že čas potřebný pro jejich zpracování je pouze několik desítek minut, je projekt vhodný spíše pro PC zapnuté větší část dne.
Další z časových kvót je již rozumnějších 7 dní, které má Einstein a Predictor, což je s průměrnou dobou potřebnou pro výpočet jedné jednotky cca 2hodiny dostačující. Jen těžko bych našel ve svém okolí člověka, jehož PC nejede alespoň zmíněné 2h/týden. Velice nenáročný je v tomto měřítku projekt Seti@Home a LHC, které si počkají na výsledky 14 dní, i když čas na zpracování jedné jednotky je na průměrném PC pouze 3 hodiny.
Nejméně hladový je ale CPDN, u kterého máte na zpracování jedné jednotky i celý jeden rok. Ovšem náročnost na výpočet tomuto údaji také odpovídá. Na dnešním průměrném PC vám bude trvat výpočet jedné takové CPDN jednotky kolem 1000 hodin.

Jak si vede Česká republika?
Je až s podivem jak dobře si ve statistikách vede právě naše vlast, která se nachází nyní na 9. místě. V oblasti týmů působí v naší republice velice úspěšný Český národní tým (CNT) který je v současné době dokonce na neuvěřitelném čtvrtém místě na světě z celkového počtu více než 57 tisíc týmů. Zájem o distribuované výpočty byl v České republice obrovský i před příchodem BOINC na projektech Seti@Home, Genome, Climate a dalších. S příchodem BOINC, který zahrnuje více projektů najednou pod jeden systém, se podařilo účastníky z naší republiky sloučit pod jeden obrovský tým CNT (Czech National Team), který je opravdovou světovou konkurencí. Tým CNT se stará mimo jiné i o propagaci BOINC v ČR a na svých internetových stránkách www.CzechNationalTeam.cz prostřednictvím článků, návodů a svému fóru pomáhá v začátcích všem členům, kteří se do systému BOINC a některého z jeho projektů chtějí zapojit a nevědí si s tím z počátku rady.

Podrobnou statistiku států naleznete zde >>
Podrobnou statistiku týmů naleznete zde >>


Jak je to s týmy v systému BOINC?
Založit tým je otázkou několika okamžiků a možná právě proto je jich několik tisíc. Naštěstí se již valná většina jednotlivců poučila z působení v původních samostatných projektech a s přechodem na BOINC docházelo a stále dochází k velkému spojování týmů do větších skupin, které mají větší šanci konkurovat těm nejlepším týmům světa.


Zdroj:www.czechnationalteam.cz

Počítání v týmu


Pár řádek o týmu, do kterého jsme zapojeni:

Tým založil Dušan Vykouřil (forest) na podzim roku 2003. Důvodem jeho vzniku byla myšlenka sjednocení distribuovaných výpočtů v naší republice pod jeden tým a hlavně propagace těchto výpočtů u nás. Od té doby se CNT postupně připojil a účastní ve všech větších světových DC projektech. Lidé v týmu se od počátku snaží pomáhat všem nováčkům, pracovat na aktualizaci návodů, psaní článků o projektech a propagaci v médiích. Náš tým je největší tým v ČR a jeden z největších na světě. 

 Learn more >> 

Seznam projektů

Kompletní seznam všech projektů v systému BOINC

 Learn more >>