Pili, Domi a Karbousek v projektu

Popular Astronomy For Everyone

Jak se připojit

Návod na zapojení vašeho PC do systému BOINC a jeho konkrétních projektů najdete zde >> 


Návod na Boinc Managera je zde >>


Návod na nastavení vašeho osobního účtu na projektech najdete zde >>


Popis, jakým způsobem probíhá přidělování Kreditu je zde >>

Jaký software

Aktuální software pro váš PC je vždy jen na stránkách projektu boinc.berkeley.edu . Je potřeba si jen vybrat ten správný soubor, podle vašeho operačního systému ve vašem PC.

 DOWNLOAD >> 

Pomozte

I svým počítačem můžete pomoct vědeckému pokroku

Máte doma, v kanceláři, na koleji, ve škole či jinde počítač, který alespoň část své provozní doby není naplno vytížený? Víte o tom, že se díky takovémuto počítači můžete přímo účastnit skutečných vědeckých výzkumů.

Vítejte na stránce Petra, Dominika a Honzíka

jako účastníků v projektu BOINC.


jako správní nadšenci se samosebou zůčastňujeme v projektech SETI@home, Einstein@home, Rosetta@home atd. a s našimi počítadly také nepravidelně přispíváme svojí trochou. Zde jsou naše výsledky: (klikni na tabulku)

1. O co tedy běží - aneb projekt SETI

SETI@Home = Search for Extraterrestrial Intelligence at Home = Hledání inteligentního mimozemského života z domova


.


Není to ale zkoumání rodičů, sourozenců,manžela či manželky zda nepřiletěli z kosmu (no i když...někdy...) nebo nenápadné pozorování chování sousedů, ale využití vašeho počítače pro vědecké účely. Jedná se o vědecký projekt zaštítěný Californskou univerzitou v Berkeley a Váš počítač může freewarovým programem SETI@home analyzovat vesmírný šum, který z hlubin naší galaxie zachycuje obrovský radioteleskop observatoře Arecibo v Puerto Rico.  Vzhledem k obrovskému množství získaných dat je možná jejich podrobná analýza jenom díky využití všech dostupných počítačů a vytvořením jednoho gigantického analyzačního stroje. Hledán je signál umělého původu dorazivší z hlubin vesmíru ve formě rádiových vln. Předpoklad je, že hledaná vyspělá civilizace používá komunikační systém založený právě na rádiových vlnách, právě tak jako my. Tyto vlny se pak řítí vesmírem rychlostí světla...


Samotný projekt SETI@home odstartoval v roce 1999 a byl původně plánován na 2 roky. Vzhledem k jeho úspěchu co do počtu zájmeců o zpracování dat a jejich výslednému množství, dále k zájmu zapojení se dalších observatoří a v nepolsední řadě i k zájmu sponzorů, projekt bude i nadále pokračovat. V současné době je do projektu zapojeno více nž 3.000 000 lidí z celého světa a Česká Republika se drží na 16. místě v pořadí přibližně 240 zemí !


2. Trocha teorie aneb Frank Drake@jeho rovnice

Naše slunce je hvězda a je součástí galaxie, kterou nazýváme Mléčná dráha a kterou tvoří asi 380-420 miliard hvězd. Mléčná dráha jedním s hlavních členů místní soustavy galaxií. Tato skupina má 25 členů v kouli o průměru 10 miliónů světelných let. Její členové jsou vzájemně vázáni svou gravitací a vznikly pravděpodobně z jedné gigantické turbulentní fluktuace. Samotná mléčná dráha se začala vytvářet asi před 12 miliardami let, kdy z jejího jádra začala vyvěrat hmota a začala vytvářet známá spirální ramena. Dnešní průměr Mléčné dráhy je kolem 100.000 světelných let. Ve vesmíru je více než 1 miliarda takovýchto ale i daleko větších galaxií... 
  Čistým zdravým zamyšlením tak lze dospět k závěru, že ve vesmíru musí být milióny planet s možným životem a v naší galaxii přinejmenším tisíce... První vážný výpočet možného života v naší galaxii učinil Frank Drake (drakeova rovnice), kdy vypočítal pravděpodobnost inteligentního života v naší galaxii. Výsledek je zcela omračující - až 100.000 komunikaceschopných civilizací by se mohlo nacházet v Mléčné dráze. Pravděpodobnost odchycení jejich vysílání ať neúmyslného či záměrného (vzhledem k množství potřebné energie je toto ale nepravděpodobné) není tak zcela mizivá.

Drakeova rovnice: N = R * f(p) * n(e) * f(l) * f(i) * f(c) * L

N - počet komunikujících civilizací v naší galaxii
R - počet vhodných hvězd k životu (podobných našemu slunci), které se rodí v naší galaxii
f(p) - poměrná část těchto hvězd, které mají planety.
n(e) - počet těchto planet kolem libovolné hvězdy, které se nachází uvnitř vhodné ekosféry hvězdy
f(l) -  poměrná část těchto planet uvnitř ekosféry na kterých se život právě vyvíjí
f(i) - poměrná část těchto planet, na kterých se vyvíjí inteligentní život
f(c) - poměrná část těchto planet, kde inteligentní život vyrábí technologie a pokouší se o komunikaci
L - je doba trvání inteligentní komunikující civilizace


3. Třídění civillizací - teorie Nikolaje Kardaševa

Velmi zajímavé je dělení inteligentních civilizací s ohledem na jejich vyspělost. Zřejmě jediným možným východiskem je energetická hodnota, kterou je schopna civilizace vyprodukovat. Jedná se o teorii ruského vědce Nikolaje Kardaševa a dle něho lze v zásadě inteligentní civilizace třídit do tří kategorií :

1. kategorie - civilizace schopna vyprodukovat
 4×10^19 Joulů/sec. energie (využití přírodních zdrojů planety)
2. kategorie - civilizace schopna vyprodukovat
 4×10^33 Joulů/sec. energie (využití energie své hvězdy)
3. kategorie - civilizace schopna vyprodukovat
 4×10^44 Joulů/sec. energie (využití energie celé své galaxie)

Jistě jste pochopili, že se lidstvo, i přes svojí dnešní zdánlivou technologickou vyspělost, řadí do 1. kategorie. Přechod (vývoj) civilizace do stádia 1. kategorie je záležitost miliard let, ale naproti tomu přechod z 1. do 2. kategorie je, dle Kardaševa, otázkou 'jen' několika tisíc let. Překlenutí 2. kategorie však dle Kardaševa trvá až několik desítek miliónů let. Všechny tyto výpočty a úvahy jsou však zcela hypotetické, neboť stále víme jenom o jedné inteligentní civilizaci - a to o té naší. Podle některých výpočtů dle drakeovi rovnice se hodnota N = L což znamená, že počet inteligentních civilizací je rovnen počtu let trvání civilizace ! Tato hypotéza je však taky zpochybnitelná, neboť civilizace 3. kategorie by měla být schopna vyřešit předem své problémy s vlastním vývojem dříve, než k nim dojde. Potíže však můžou nastat u civilizací 1. a 2. kategorie - jejich technický vývoj může velice snadno vést k sebezničení civilizace. Příkladem si můžeme být sami - za prvních 50 let v 1. kategorii čím dál více ničíme ekosystém planety, vyrábíme jaderné zbraně, bezhlavě drancujeme nenahraditelné přírodní zdroje... Pokud bychom tedy rovnost N = L akceptovali, lze usuzovat, že počet civilizací 3. kategorie, to jest civilizací které překlenuly sebezničení svými technologiemi a schopných všestranně a cíleně vysílat signály o své existenci do kosmu, je velice malý a vzdálenosti mezi těmito světy budou obrovské. Proto je nutné se zaměřit na systematické vyhledávání signálů civilizací 1. a 2. kategorie, které však zřejmě nebude intezivní a cílené za účelem kontaktu s jinými světy. Vše samozřejmě komplikují velké vesmírné vzdálenosti, kdy signál, ač letí rychlostí světla, putuje k nejbližším hvězdám tisíce let. Sami si tak můžete udělat představu, jak daleko je signál z prvního našeho rádiového vysílání nebo z prvního televizního vysílání...


4. Jaká je tedy šance k zachycení vyslaného signálu ?

Je mnoho možností komunikace ale nejvíce důležitá je skutečnost, že se celý vesmír skládá ze stejných prvků a všude platí (nebo by podle všech přepokladů měly platit:) stejné fyzikální zákony. To znamená, že všechny vesmírné civilizace mají na startu k dispozici stejné nástroje a prostředky pro komunikaci jako máme my. Každá civilizace by tedy měla logicky hledat a využít takový signál, který by byl dostatečně intezivní pro zachycení ve velkých vzdálenostech a jeho strukruta nebyla zdeformována časoprostorovou poutí vesmírem. Základním kritériem je rychlost a tudíž nulová hmotnost vysílaných částic, které mohou putovat největší možnou rychlostí - téměř 300 km/sec a jako ideální se jeví fotony a vysílání samotného světelného záření. Jeho intenzita ale bohužel klesá s dvojmocí vzdálenosti a vysílání dostatečně intenzivního světelného toku na obrovské vesmírné vzdálenosti nebude pro většinu civilizací energeticky možné. Nejlepším řešením by se tak mohlo stát rádiové záření. V jakém rádiovém spektru však hledat ten pravý signál, tu správnou frekvenci ? Předpokladem je předpoklad:), že vyspělé civilizace využijí stejnou logickou selekci při hledání vhodné frekvence jako my a dospějí tak k závěru, že nejschůdnější je frekvence od 1.4 do 1.7 Ghz - tzv. vodní okno. Jedná se o frekvenci záření fotonu po srážce 2 atomů vodíku - nejběžnějšího stavebního prvku vesmíru až o frekvenci tzv. hydroxilové čáry, neboť dle našeho předpokladu je většina civilizací založena na vodní bázi, stejně tak jako my.
 I za předpokladu nízké vysílací šířky od 0.1 Hz je však třeba najednou sledovat přes 2 miliardy frekvencí ve vodním okně, abychom plně pokryli a poté zanalyzovali toto frekvenční pásmo. Objem dat je tak pro snadnou analýzu příliš ohromný a ani nejlepší superpočítač dneška není schopen toto množství zvládnout. Proto vzniknul projekt SETI@home, kdy zapojení každého dalšího počítače pro analýzu signálu, včetně toho Vašeho, pomáhá toto obrovské množství dat zanalyzovat a možná to bude právě Váš počítač, který ve vesmírném šumu objeví slabé, ale přece jen uměle vyvolané signály svědčící o inteligentním životě někde daleko v hlubinách našeho vesmíru. Pokud by tomu tak nemělo být a vesmírem bychom měli plout sami, bylo by to skutečně nesmyslné mrhání místem....

Zdroj:www.czechnationalteam.cz

Počítání v týmu


Pár řádek o týmu, do kterého jsme zapojeni:

Tým založil Dušan Vykouřil (forest) na podzim roku 2003. Důvodem jeho vzniku byla myšlenka sjednocení distribuovaných výpočtů v naší republice pod jeden tým a hlavně propagace těchto výpočtů u nás. Od té doby se CNT postupně připojil a účastní ve všech větších světových DC projektech. Lidé v týmu se od počátku snaží pomáhat všem nováčkům, pracovat na aktualizaci návodů, psaní článků o projektech a propagaci v médiích. Náš tým je největší tým v ČR a jeden z největších na světě. 

 Learn more >> 

Seznam projektů

Kompletní seznam všech projektů v systému BOINC

 Learn more >>